O kole

„Statystyka to wydobywanie prawdy z chaosu” powiedział kiedyś prof. Tadeusiewicz.

Istotnie, wszystkie nauki empiryczne opierają się na statystycznych analizach zebranych danych. Niemal każdy wzór w fizyce czy chemii został sprawdzony dzięki narzędziom statystyki. Wszelkie hipotezy stawiane przez lekarzy, psychologów czy socjologów zostają poddane statystycznemu testowaniu. Rzec by można, wszystko, co wiemy, to statystyka.

Kierując się tą ideą, w marcu 2010 swoja˛ działalność rozpoczęło Koło Naukowe Statystyki Matematycznej „Gauss” działające przy Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej.

KIM JESTEŚMY?

„Gaussa” tworzą ludzie chcący zgłębiać temat szeroko pojętej statystyki matematycznej, analizy danych oraz programowania. Jesteśmy grupą ambitnych studentów, chcących podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami! Podczas cotygodniowych spotkań prowadzimy wykłady i prelekcje na interesujące nas tematy oraz omawiamy postępy w poszczególnych grupach projektowych.

Dla naszych członków organizujemy przeróżne szkolenia, między innymi z języków programowania, kierując się aktualnymi trendami na rynku pracy. Jako Koło współpracujemy z uczelnią oraz z firmami zewnętrznymi, wykonując zlecone przez nich projekty lub wspólnie aranżując wydarzenia i spotkania. Razem z innymi kołami na Wydziale Matematyki współtworzymy Ogólnopolską Matematyczną Konferencję Studentów OMatKo!!! oraz jako jedyni w kraju organizujemy Ogólnopolskie Mistrzostwa w Analizie Danych NOMAD. W ubiegłym roku zostaliśmy wybrani jednym z pięciu kół strategicznych Politechniki Wrocławskiej, a Studencki Ruch Naukowy STRUNA zakwalifikował nas do 50-ciu najlepszych podmiotów studenckich w kraju.