Scala

Naszym głównym celem jest poznać podstawy technologii SMACK z naciskiem na platformę do analizy danych – Apache Spark.

Zajęcia prowadzi dr inż. Andrzej Giniewicz.  Szczegóły dotyczące kursu można przeczytać na tutaj.

Spotkania grupy

Termin w trakcie ustalania

Miejsce w trakcie ustalania