Przygotowania do Datathonów

Idąc za nurtem organizowanych coraz częściej konkursów z zakresu analizy danych i budowy aplikacji bazodanowych, wspólnie przygotowujemy się do zawodów. Kładziemy szczególny nacisk na programowanie w Pythonie i rozwiązywanie jak największej liczby przykładowych zadań.

Zajęcia prowadzi dr inż. Andrzej Giniewicz.

Spotkania grupy

Termin w trakcie ustalania

Miejsce w trakcie ustalania