oMatKo!!!

Ogólnopolska Matematyczna Konferencja Studentów OMatKo! jest wspólną inicjatywą czterech matematycznych kół naukowych działających na Politechnice Wrocławskiej.

Naszym celem jest stworzenie wydarzenia, które będzie zrzeszało studentów kierunków matematycznych z całej Polski i umożliwiało im zapoznanie się ze sobą, wymianę myśli, poglądów i doświadczeń.

Uczestnicy konferencji zgłaszają i przygotowują wykłady/prelekcje, które zaprezentują
w czasie trwania konferencji.

Szczegółowe i aktualne informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie internetowej konferencji.