Analiza wpisów z Twittera

Projekt, którego cele opierają się na analizie sentymentalnej wpisów
użytkowników na serwisie Twitter. Celem projektu jest odpowiedź na stawiane pytania,
z nadrzędnym celem stworzenia aplikacji badającej nastawienie ludzi do danego zagadnienia/produktu w zależności od regionu, oraz wskazująca
przyczyny takiego nastawienia.

Motywacją do stworzenia projektu jest głębokie przeświadczenie sekcji Data Science
o kierunku zmian, jakie zachodzą w wymaganiach dla analityków danych – umiejętność
analizy wypowiedzi ludzi daje wielką wiedzę na temat przyszłych zachowań rynków
i przedsiębiorstw. Już od dłuższego czasu poleca się grającym na giełdzie analizę emocji
w wypowiedziach „kluczowych graczy”, takich jak banki centralne czy wpływowe
osobistości. Potencjał tego typu analiz jest ogromny.

Podczas projektu uczestnicy odpowiadają na szereg pytań, m.in. o

  •  znalezienie krajów, gdzie są najbardziej pozytywnie nastawieni do życia mieszkańcy, 🙂
  •  porównanie poziomów szczęścia pomiędzy emigrantami jak i rodowitymi mieszkańcami
    różnych krajów,
  • sprawdzenie, jak zmieniają się emocje polityków podczas wyborów, do czego są
    nastawieni najgorzej politycy różnych partii,
  •  jak szybko wygasają trendy w internecie.

Pytania zostały wymyślone przez zespół zajmujący się projektem i służą dokładnemu
poznaniu danych oraz zachowań takich sieci ludzi jakie są tworzone dzięki Twitterowi.

Twitter jest jedną z największych sieci społecznościowych, która ponadto udostępnia
bardzo ‚developer-friendly’ API. Przy analizie sentymentalnej korzystamy zarówno
z gotowych Pythonowych pakietów jak Polyglot, jak i słowników zawierających bardziej
rozbudowane emocje idące za słowami.